Akademia Uczniowska

mgr Anna Sobol
Akademia Uczniowska. Projekty matematyczno – przyrodnicze w gimnazjach to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym w ramach szkolnych kół naukowych realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciele, uczestniczący w programie, biorą udział w kursach rozwijających umiejętności niezbędne w przekazywaniu wiedzy uczniom i kształtowaniu ich kompetencji kluczowych. Uczniowie przeprowadzają obserwacje i eksperymenty związane z programem nauczania oraz przygotują projekty wzajemnego nauczania.Akademia uczniowska