Polska strona projektu Virtual EDEN realizowanego w ramach programu Comenius 2009-2011.


Zespół Szkół Nr 11
Jastrzębie Zdrój
44-330
ul. B. Czecha 20A
tel./fax +48 32 47 613 20
http://www.jasnet.pl/zs11/
Strona internetowa Zespołu Szkół Nr 11
adres dla projektów: zs11jzpl@gmail.com
NIP 633-21-16-368
REGON 240024061
Kopia_100_8645.JPG 100_4922.JPG


COMENIUS - Partnerzy

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace
Pod Školou 209
783 75 Dub nad Moravou, Czech Republic
Number of institution - IČO : 70987025

Szkoła Węgierska
Szent József Katolikus Általános Iskola
6400 Kiskunhalas, Áchim A. u. 1, Hungary
HU18352223-2-03

Szkoła Rumuńska
SCOALA NR.186 "Elena Vacarescu"
Stanislav Cihoschi, Nr 15 SECTOR 1
Bucharest
010592
Cod fiscal 20745698Trezoreria sector 1

Linki związane z projektem Virtual EDEN

100_9608.JPG

Wiki virtualeden

Wiki, czyli witryna internetowa dla każdego, ma być naszym wspólnym dziełem finalnym. Każda z czterech szkół przedstawiła się tam i prezentuje swoje materiały . Część zadań mamy obowiązek wykonać wspólnie. Ma to nauczyć nas współpracy zarówno między uczniami, jak i nauczycielami. Wiki virtualeden założyła pani Caroline Elneus, nauczycielka ze szwedzkiej szkoły, która była naszym partnerem w poprzednim projekcie.
Virtual Eden - partnerskie wiki projektu

Blog

Blog jest prowadzony od momentu, gdy powstał pomysł starania się o grant Comeniusa. (20 grudnia 2008r.) Pokazujemy w nim codzienne życie szkoły, ciekawe wydarzenia i nasze otoczenie. Stanowi rodzaj kroniki projektu.
Blog projektu Virtual EDEN

Wiki storkclub

Wiki dla maluchów - klasy 1-3, które założyły Klub Bociana - Stork Club i wykonują wszystkie działania zadeklarowane w aplikacji. Dzieci uczą się o swoim środowisku, obserwują przyrodę i przesyłają raporty.
Klub Bociana

Fotoalbum

Wszyscy partnerzy mogą tu wstawiać zdjęcia, które będę wykorzystane w galerii i w książce.
Flickr album projektu

Klub fotograficzny

Zadaniem uczniów jest zrobienie zdjęć, z których powstanie wirtualny EDEN. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące fotografii, sprzętu fotograficznego, kompozycji,estetyki, historii fotografii i inne. W ramach zajęć zaplanowano udział w plenerach fotograficznych, konkursach i wystawach.
http://fotografomaniacy. wikispaces.com/

  • What's a wiki?
A wiki is a web site that lets any visitor become a participant: you can create or edit the actual site contents without any special technical knowledge or tools. All you need is a computer with an Internet connection. A wiki is continuously “under revision.” It is a living collaboration whose purpose is the sharing of the creative process and product by many. One famous example is Wiki-pedia, an online encyclopedia with no “authors” but millions of contributors and editors. The word "wiki" comes from Hawaiian language, meaning "quick" or "fast."
  • Ola, Asia, Kasia and Patrycja, can you translate this text into Polish?

Wiki jest witryną internetową, która pozwala każdemu gościowi zostać uczestnikiem: możesz stwarzać albo możesz redagować rzeczywistą zawartość strony bez specjalnej wiedzy technicznej albo narzędzi. Jedyną rzeczą, której potrzebujesz jest komputer z Internetem. Wiki jest “ nieustannie tworzone". Jest to ciągła współpraca, której celem jest współuczestniczenie w twórczym procesie i jego produkcie. Dobrze znanym przykładem jest Wiki-pedia, encyklopedia on-line, która nie ma jednego autora lecz miliony redaktorów. Słowo "wiki" pochodzi z hawajskiego języka i znaczy "szybki" albo "szybko."